Tu Nghiệp Sư Phạm

Tu Nghiệp Sư Phạm

Hôm  nay đông đảo thầy cô và thiện nguyện viên tập họp đông đủ ở trường để làm quen với nhau và cùng nhau học hỏi kinh nghiệm của nhau trong quá trình giảng dạy. 

Dưới sự hướng dẫn của thầy Thiện, cô Thu Vân, cô Minh Hiền, cô Châu đã làm cho chương trình học trở nên sống động và vui vẻ. Thầy cô đã học được nhiều bài học hay và mới từ những trao đổi và chia sẻ cho nhau,