Tri ân

Tri ân

Trường Việt Ngữ Đắc Lộ xin tri ân
Ông bà Tạ Văn Thành đã ủng hộ quỹ của trường $500
Tạ Lưu Duy Linh đã ủng hộ $100
Phở 88 Café ủng hộ tòan bộ trà thái và jelly.
Cô Trâm ủng hộ món chè.
Cô Trang & cô Hương đã ủng hộ các món cho các em ăn dặm.
Xin cám ơn các ân nhân đã đóng góp công sức và tài chánh cho trường trong dịp hội chợ hè.