Tri An

Tập thể giáo viên Trường Việt Ngữ Đắc Lộ xin chân thành tri ân  anh chi Phuoc & Anna đã ủng hộ $200 cho trường.