Thi Tiếng Việt HCH 2017

Thi Tiếng Việt HCH 2017

Các em học sinh thi đánh vần level 1

Hạng Nhì: Nguyễn Khánh Hà

Hạng Ba: Nguyễn Duyên

Các đội thi đố vui

Hạng Nhì:

Nguyễn Hân

Tạ Lưu Alyssa

Nguyễn Huy

Hạng Ba:

Tạ Lưu Nancy

Nguyễn Hiền

Nguyễn Ngọc

Slideshow