Ban Giảng Huấn

 

Trường Việt Ngữ Đắc Lộ hiện nay có khoảng 340 em học sinh, được chia thành 12 lớp học, từ mẫu giáo đến lớp 7. Giáo xứ hiện nay đã có phòng ốc rông rãi và khang trang nên trường sẵn sàng thu nhận tất cả học sinh từ 5 đến 17 tuổi vào học. Trường cũng có một đội ngũ thầy, cô khá hùng hậu với khoảng trên 30 thầy, cô phục vụ các em.

Với tinh thần thiện nguyện và rất tích cực, dưới sự lãnh đạo của thầy hiệu trưởng là thầy Nguyễn Thiện và Ban Điều Hành có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm. Nơi đây các em đã học được rất nhiều bài học có giá trị và  bổ ích. Điểm son của trường Đắc Lộ là đã đào tạo được cho các em nhỏ sinh ra trên đất Mỹ mà biết đọc thông thạo tiếng Việt. Vì vậy nhiều gia đình rất lấy làm hãnh diện khi thấy con em mình phụ trách các bài đọc thánh thư và lời nguyện khá thông suốt trong các dịp lễ.

Ban Điều Hành

Hiệu Trưởng                                  Nguyễn Vũ Quang Thiện


Hiệu Phó Nội Vụ                            Châu Thị Nguyệt


Hiệu Phó Ngoại Vụ                         Đoàn Bích Huyền


Trưởng Ban Giảng Huấn               Nguyễn Thu Vân


Phó Ban Giảng Huấn                      Đinh Thị Minh Hiền


Thư Ký                                               Phạm Thị Tuyết


Thủ Quỹ                                           Vũ Thị Tú Đào


Trưởng Ban Văn Nghệ                   Phạm Hạnh

Phó Ban Văn Nghệ                         Phạm Thị Hồng Vương


Ban Tu Thư                                        Nguyễn Văn Nghĩa

                                                              Đỗ Quốc Sỹ


Ban Giảng Huấn

Lớp Vỡ Lòng                                  Nguyễn Hương

                                                            Lan Anh


Lớp Mẫu Giáo A                             Lưu Mộng Hà

                                                           Nguyễn Hương


Lớp Mẫu Giáo B                             Đinh Hương

                                                            Mai Chi


Lớp Mẫu Giáo C                             Lai My Vivi


Lớp Mẫu Giáo D                             Chu N Trâm                       


Sơ Cấp 1                                          Nguyễn Thu Vân/ Linda

                                                           Chu N. Trâm / Phạm Hạnh


Sơ Cấp 2                                        Nguyễn Tom

                                                           Nguyễn Thành Trung  


Lớp Một    A                                   Vũ Trần Yến Khanh

                                                  


Lớp Một B                                        Nguyễn Điệp


Lớp Hai                                          Phạm Thị Tuyết

                                                           Thầy Khoa        


Lớp Ba                                           Linh(Henry)

                                                         Võ Minh


Lớp Bốn                                       Ngô Thanh Loan

                                                    


Lớp Năm                                     Trần Thị Minh Lan


Lớp Sáu                                      Đỗ Quốc Sỹ

 

Substitute                                   Nguyễn Kim Mai / Võ Minh