Làm thế nào để từ chối hay cấm đoán con mà không cần phải nói ra chữ “Không”, mẹ thông minh hãy thử nghĩ chiêu. “Không được ăn kem”, “Không được chạy nhảy”, “Không được nghịch ngơm”…Trẻ con phát chán …

Chiêu cấm con mà chẳng cần nói “không” Read more »

Tagged with: