Khen Thưởng

 

Để khuyến khích các em học tốt và ham muốn học Tiếng Việt, các thầy cô dùng phiếu khen thưởng sau đây để tặng cho các em trong giờ học

 

Phiếu Khen Thưởng

[gview file=”https://www.vietngudaclo.org/wp-content/uploads/2013/09/Phieu-khen-thuongLabel2.docx”]

[gview file=”https://www.vietngudaclo.org/wp-content/uploads/2013/09/Phieu-khen-thuongLabel2.pdf”]