Ngày Khai Giảng

Lễ Khai Giảng và Họp Phụ Huynh Học Sinh Thứ Bảy này ngày 26 tháng 9:

 Buổi khai giảng chương trình Giáo Lý-Việt Ngữ-TNTT sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng trong nhà thờ. Xin quý phụ huynh đưa con em vào nhà thờ trước 10 giờ để buổi khai giàng cho các em được bắt đầu đúng giờ. Sau đó, quý phụ huynh sẽ có buổi họp phụ huynh vào lúc 10 giờ30 để hiểu rõ chi tiết các sinh hoạt của ba chương trình và những vấn đề quan trọng hữu ích liên quan đến sự học hành của con em quý vị.

Chúng tôi mong muốn được sự phối hợp chặt chẽ của các bậc phụ huynh để các chương trình được thành công và thăng tiến.

Xin Chúa, qua sự cầu bầu của Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, luôn chúc lành cho chúng ta, đặc biệt cho các em, trong công cuộc hành trình đầy ân sủng này.

Kính báo,

Ban Chấp Hành Giáo Lý-Việt Ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể