Lễ Khai Giảng

Lễ Khai Giảng

Lễ Khai Giảng  Thứ Bảy này ngày 23 tháng 9

 Buổi khai giảng chương trình Giáo Lý-Việt Ngữ-TNTT sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng trong nhà thờ. Xin quý phụ huynh đưa con em vào nhà thờ trước 10 giờ để buổi khai giàng cho các em được bắt đầu đúng giờ.

Lịch trình

Học sinh mới muốn ghi danh cần có mặt lúc 8:30 sáng

10am Giáo Lý – Khai giảng ở nhà thờ.
Khai mạc tập hợp lúc 10 giờ sáng.
Học sinh sẽ được giáo lý viên đưa đến lớp.

12:15 Thiếu Nhi Thánh Thể – Khai giảng ở  nhà thờ. Học sinh sẽ được các anh chị huynh trưởng  đưa đến lớp.

2:00 pm Việt Ngữ Đăc Lộ – Các em sẽ tập trung ở ngòai sân đậu xe. Tập trung theo từng lớp cũ. 

Học sinh bắt đầu học  lúc 2:15 chiều và kết thúc 3:30 Học sinh sẽ được các cô giáo đưa đến lớp.

4:00 pm Lễ Thánh Lễ. – Bất kỳ học sinh nào không được đón vào lúc 4 giờ chiều sẽ đợi cha mẹ bên trong nhà thờ vào Thánh Lễ.

 Các khoản thanh toán lệ phí có thể được thực hiện tại Bàn Đăng Ký vào ngày đầu tiên của trường. Những lần khác, xin vui lòng trả tại Văn Phòng của Giáo Xứ. Vui lòng mang theo một bản sao của email đăng ký trước để chúng tôi có thể xác nhận đăng ký của quí vị. Học sinh mới phải ghi danh vào Tháng Tám và Ngày đầu tiên của trường  để được  vào lớp.

Phòng học hạn chế cho học sinh nên em nào ghi danh trước được xếp lớp trước. Chúng tôi không đảm bảo rằng con của quí vị có thể được ghi danh vào trường. Việc ghi danh học  được nhận tại Văn phòng của Giáo xứ. Xin mang theo lệ phí đăng ký, số đăng ký của giáo xứ, và giấy chứng nhận rửa tội của con quý vị để hoàn thành giấy tờ cần thiết để đăng ký.  Xin vui lòng đọc Báo Niềm Tin để biết chi tiết.

Học sinh đem theo cặp, bút viết và bút chì, chai nước, dán nhãn với tên và số điện thoại.  Khi đem thuốc theo,  phải được dán nhãn rõ ràng bằng hướng dẫn và có thông tin liên lạc được dán nhãn.

Ban Chấp Hành Giáo Lý-Việt Ngữ-Thiếu Nhi Thánh Thể