Hội Chợ Hè 2017

Hội Chợ Hè 2017

Trường Việt Ngữ DL xin chân thành tri ân những mạnh thường quân đã ủng hộ tài chánh cho chương trình thi Tiếng Việt và Văn Nghệ của trường.

1. Fancy Nails $5000
2. Unibe Family Care $1000
3. Royal Nails. $1000
4. Burnett Restaurant $2000
5. Thành Phát Tài $500
6. Rose Street Auto Repair $1000 Cô Trâm & Anh Phong
7. 99 hair Cut Center $1000
8. Fou Lee Market $500
9. CD Income Tax $4000
Xin cám ơn tất cả những nhà tài trợ đã rộng rãi ủng hộ trường để các em có điều kiện tranh tài và học hỏi nhiều về Tiếng Viêt.