Gõ Chữ Việt Bằng UniKey

Gõ Chữ Việt Bằng UniKey

UNIKEY là một chương trình gõ tiếng Việt miễn phí rất hay, rất nhỏ gọn (62 KB) và rất dễ dùng, ưu điểm là bỏ dấu chính xác, và có thể chuyển mã clipboard giữ nguyên định dạng cho văn bản Rich Text Format (được dùng trong Word, Notepad, Outlook Express, FrontPage… và rất nhiều ứng dụng khác trong Internet như: Email và Search engines yahoo.com, altavista.com, google.com v.v…). UniKey hỗ trợ font Unicode do Microsoft thiết kế để dùng với các fonts thông dụng của Windows (như Times New Roman, Arial, Tahoma, Verdana v. v…). UniKey chạy trên tất cả các môi trường Windows 32 bit, bao gồm: Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP.

Cách sử dụng rất đơn giản. Quý vị chỉ cần click vào Download Unikey file UNIKEY.EXE vào bất cứ nơi nào trong máy, rồi cho "chạy" (execute) program đó một lần đầu mà thôi. Những lần sau, mỗi khi mở máy là Unikey đã được gài sẵn trong máy cho quý vị rồi. UniKey sẽ xuất hiện với một biểu tượng (Icon) chữ V (hay E) mầu đỏ trong Taskbar. Nếu muốn chuyển đổi qua lại giữa bàn phím tiếng Việt "V" và tiếng Anh "E", quý vị chỉ việc nhấn mouse lên Icon của UniKey, hoặc bấm CTRL + SHIFT để chuyển đổi qua lại giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

Unicode là bảng mã chuẩn quốc tế vốn được thiết kế để dùng là bảng mã duy nhất cho tất cả các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới do Microsoft quy định. Theo giới chuyên môn, Unicode tỏ ra là giải pháp trọn vẹn cho vấn đề bảng mã tiếng Việt. Đặc biệt đối với các ứng dụng Internet, việc sử dụng tiếng Việt Unicode ngày càng có ưu thế hơn so với các bảng mã tiếng Việt khác. Trong tương lai Unicode sẽ thay thế cho tất cả các bảng mã tiếng Việt khác như VNI, VPS, VISCII, VIQR, TCVN v. v… và các bảng mã cũ này dần dần sẽ không còn được dùng nữa.

Bảng điều khiển chính cho phép quý vị đặt tất cả các thông số hoạt động của UniKey cho phù hợp với nhu cầu của quý vị. Bảng điều khiển chính có thể được bật từ Menu của UniKey hoặc dùng CTRL+SHIFT+F5.

UniKey hỗ trợ cả hai kiểu gõ tiếng Việt (input method) thông dụng là VIQR và VNI

Cách gõ dấu VIQR như sau:

' (single quote) sắc
` (grave accent) huyền
? (question mark) hỏi
~ (tilde) ngã
. (full stop) nặng
^ (dấu mũ trong các chữ: â, ê, ô)
+ (dấu móc trong các chữ: ư, ơ)
( (dấu trăng trong chữ: ă )
Đ Đ
đ đ
0 (xóa dấu thanh)
\ (phím thoát dấu)

Thí dụ: To^i la` ngu+o+`i Vie^.t Nam = Tôi là người Việt Nam

Cách gõ dấu VNI (nhất Dương-Chỉ) thì như sau:

1 (single quote) sắc
2 (grave accent) huyền
3 (question mark) hỏi
4 (tilde) ngã
5 (full stop) nặng
6 (dấu mũ trong các chữ: â, ê, ô)
7 (dấu móc trong các chữ: ư, ơ)
8 (dấu trăng trong chữ: ă )
9 (D9, d9) Đ, đ
0 (xóa dấu thanh)
\ (phím thoát dấu)

Thí dụ: To6i la2 ngu7o72i Vie65t Nam = Tôi là người Việt Nam

Muốn hiểu rõ chi tiết hơn, quý vị nên mở bản chỉ dẫn UniKey Manual.

CSVSQ Lê Văn Thành

Theo batkhuat.net