Tri Ân Nhà Bảo Trợ

 

Trường Việt Ngữ Đắc Lộ xin chân thành tri ân những mạnh thường quân đã ủng hộ chương trình thi Tiếng Việt Hội Chợ Hè.

 

Nha bao tro