Ghi Danh Học Tiếng Việt Online

Ghi Danh Học Tiếng Việt Online

 Phụ Huynh có thể ghi danh cho con em mình học 3 chương trình ở nhà thờ hoặc  tại đây

Cuối tuần này Ban Đăng Ký sẽ có tình nguyện viên giúp ghi danh học trước và sau Thánh Lễ:

 • Thứ Bảy 5 giờ chiêu, và
 • Chúa Nhật 9:30 / 11:30 sáng
 • Registration Deadlines

  Here are important dates that parents and families should be aware of.

  • July 14, 2019  – Online registration open to all families
  • August 31: Last day to register without late fees
  • September 1 : Late fee of $50 per student begins for payments received Sept 1st and later
  • September 14 : 10am-2pm – Cleaning Day (Parents and Children)
  • September 21: 1pm Parent PTA meeting
  • September 28 : First day of school
 • Ngày hạn chót ghi danh là 31 thăng 8.  Sau ngay 31, lệ phí sẽ tăng thêm $50/em.

Phụ huynh nên đăng ký trực tuyến tại http://register.vmpwa.org để tiết kiệm thời gian cho quí vị.

Registration Fees