Ghi Danh Học Tiếng Việt Online

 Phụ Huynh có thể ghi danh cho con em mình học 3 chương trình ở nhà thờ hoặc  tại đây

Cuối tuần này Ban Đăng Ký sẽ có tình nguyện viên giúp ghi danh học trước và sau Thánh Lễ:

  • Thứ Bảy 5 giờ chiêu, và
  • Chúa Nhật 9:30 / 11:30 sáng
  • Ngày hạn chót ghi danh là 31 thăng 8.  Sau ngay 31, lệ phí sẽ tăng thêm $50/em.

Phụ huynh nên đăng ký trực tuyến tại http://register.vmpwa.org để tiết kiệm thời gian cho quí vị.

Registration Fees