Contact Us

Contact

Xin quí phụ huynh liên lạc với trường tại địa chỉ dười đây, nơi đây có nhiều chỗ đậu xe tiện lợi cho phụ huynh và học sinh.

Địa chỉ nơi nhà thờ mới: (đối diện Home Depot in Tukwila)

6801 South 180th St. Tukwila, WA 98188

Liên Lạc: 

                                Phone: (206)745-2055

                       Hoặc: 206-325-5626

                                                                                                                Fax: 206-324-5849

                      Email: truongdaclo@gmail.com

ga(‘create’, ‘UA-45502921-1’, ‘vietngudaclo.org’);
ga(‘send’, ‘pageview’);