Chương Trình Học Hè

Kính chào quý Phụ huynh,
Để tạo cơ hội học thêm Tiếng Việt cho các em học sinh, năm nay trường Việt Ngữ Đắc
Lộ sẽ tổ chức lớp học hè Tiếng Việt. Thời gian học sẽ bắt đầu từ 06/01/18 đến 07/13/18. Lớp
học sẽ kéo dài trong vòng 7 tuần và học vào mỗi tối Thứ Sáu từ 6:30PM đến 8:30PM tối
Tuy nhiên, trường chỉ nhận tối đa 50 em học sinh ghi danh đầu tiên có sự giúp đỡ và
hợp tác thêm của quý phụ huynh với thầy cô trong suốt quá trình học cũng như hỗ trợ các em
thực tập thêm Tiếng Việt ở nhà. Phụ huynh cần có mặt trong buổi học đầu tiên luc 6:30PM ngày
01 tháng 06 để thông qua chương trình.
Nếu quý phụ huynh muốn cho con em tham gia, xin điền những thông tin vào đơn dưới đây

Thu Ngo Hoc He