Châm Ngôn Hay Trong Cuộc Sống

 

Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người .

Con ơi ghi nhớ lời này

Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

Cơm cha áo mẹ chữ thầy

Gắng công mà học có ngày thành danh.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây


Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.

Học thầy không tầy học bạn.

Không thầy đố mày làm nên.