Thông tin

now browsing by category

 

Volunteer Application

 

VIRTUS Call To Protect Instruction

Hướng dẫn các bước để mở một tài khỏan trong website của tòa tổng. Nơi đây các thầy cô có thể vào học nhũng bài học cần thiết mà người giáo viên phải có.

Parent Meeting

Kính Các Phụ Huynh We are very excited for our upcoming school year. This a friendly reminder that this Saturday we have a parent meeting at 1 pm at our parish (Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo), in preparation for our first day of school on 9/24.  The meeting will last about 1 hour, and after our meeting we will invite you to visit the classrooms to meet the volunteer teachers, catechists, and leaders.  There will be signs posted whenRead More …

Lịch Khóa Học

Các ngày lễ nghỉ 1. Nov 07 & Nov 28 Lễ Tạ Ơn 2. December 19 & January 9, 2016 3. February 6 & February 13,2016 4. March 26, 2016 Lễ Phục Sinh 5. April 30,2016 Thầy cô tu nghiệp  

Ngày Khai Giảng

Lễ Khai Giảng và Họp Phụ Huynh Học Sinh Thứ Bảy này ngày 26 tháng 9:  Buổi khai giảng chương trình Giáo Lý-Việt Ngữ-TNTT sẽ bắt đầu lúc 10 giờ sáng trong nhà thờ. Xin quý phụ huynh đưa con em vào nhà thờ trước 10 giờ để buổi khai giàng cho các em được bắt đầu đúng giờ. Sau đó, quý phụ huynh sẽ có buổi họp phụ huynh vào lúc 10 giờ30 để hiểu rõ chi tiết cácRead More …