Tài Liệu

now browsing by category

 

Dơn Xin Gia Nhập VNDL

Volunteer Application

 

Các Kinh Thường Đọc

DẤU THÁNH GIÁ        Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.  KINH VÌ DẤU        Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá, xin chữa + chúng con cho khỏi + kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.  KINH LẠY CHA        Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.        Xin ChaRead More …

Bản đồ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

45 tấm bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10 Lãnh thổ Việt Nam qua từng thời kỳ là sự biến đổi không gian sinh tồn của người Việt, thể hiện bởi các triều đại chính thống được công nhận. Nó mang tính chất phức tạp, lúc bị mất lãnh thổ về các nhà nước khác, lúc xâm chiếm chinh phục được lãnh thổ mới. Bộ sưu tập hình ảnh bản đồ Việt Nam từ nhữngRead More …

Bảng Chữ Cái

Bảng Chữ Cái Hãy Dạy Em