Giáo Dục

now browsing by category

 

Chiêu cấm con mà chẳng cần nói “không”

Làm thế nào để từ chối hay cấm đoán con mà không cần phải nói ra chữ “Không”, mẹ thông minh hãy thử nghĩ chiêu. “Không được ăn kem”, “Không được chạy nhảy”, “Không được nghịch ngơm”…Trẻ con phát chán với những mệnh lệnh cấm đoán mà các bà mẹ mỗi ngày đều ban ra … hàng trăm lệnh như vậy. Trên thực tế, có nhiều cách để từ chối, ngăn chặn, hoặc kỷ luật con mà chẳng cần dùngRead More …