Cách Dùng VPSKeys Để Gõ Chữ Việt

Download và Cách Dùng VPSKeys Để Gõ Chữ Việt

CSVSQ Hà Sơn Điệp

Vào đây để download VPS 4.3 dìa: è http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=69 hoặc click vào Download VPSKeys 4.3

Click vào VPSKeys 4.3 để lấy xuống PC ( nhớ nó save chỗ nào trong PC )

Trở lại nơi save VPSkeys43.exe trong PC, Click (hay double click tuỳ thuộc vào cách set)

Click Yes

Click Next

Click Next

Click Next ( dễ như húp cháo hỉ?)

Click Install

Đợi vài giây là xong. Click Finish

Click VPSKeys 4.3 trên màn hình ( nếu không thấy: Click Start –> VPSKEYs 4.3)

Sẽ thấy VPSKeys 4.3 Icon trong System Task Bar, double-click nó.

Chọn:

1. Kiểm soát lỗi chính tả Hỏi Ngã

2. Cho phép đánh tốc ký

3. Chọn cái nầy VPSKeys sẽ tự động load khi boot PC

4. Nhấn một lúc 2 keys: ALT+SHIFT, VPS sẽ hoán chuyển từ tiếng Việt sang tiếng địa phương ( Anh, Pháp..) hay trái lại.

Tất cà ở dạng default không cần phải thay đổi gì cả

1. Bảng mã Unicode: dùng Fonts Unhicode có sẵn như: Arial, Time New Roman… để gõ tiếng Việt.

2. Cho phép đánh dấu đôi: aa=ă, oo=ơ, dd=đ, uu=ư, ee=ê

3. Nút thoát để đánh tiếng đia phương trong lúc đang ở dạng đánh tiếng VN. Thí dụ gõ chữ: school sẽ đọc thành schơl, khi dùng nút thoát đánh kèm giữa hai chữ o: scho\ol, sẽ thấy đúng chữ school

Đánh tốc ký, thí dụ muốn đánh tốc ký vc= Việt cộng

1. Gõ chữ vc vào số #1

2. Gõ chữ Việt cộng vào số #2

3. Click Thêm

Sẽ thấy chữ tốc ký Việt cộng= Việt cộng được thêm vào phần tốc ký

Cách đánh rất dễ:

1= Sắc

2=Huyền

3= Hỏi

4= Ngã

5=Nặng

6= Dấu Nón (Ô, Ê)

7= Dấu Móc (Ư, Ơ)

9= dấu gạch (Đ, đ)

DD= Đ

AA= Ă

EE=Ê

U= Ư

Thí dụ: gõ: Ha2 Soon DDie65p hay Ha2 So7n D9ie65p sẽ thấy đúng tiếng Việt có dấu là: Hà Sơn Điệp

CSVSQ Hà Sơn Điệp

nguon: batkhuat.net