Bốn đặc trưng cơ bản của phương pháp dạy học tích cực

Để phân biệt phương pháp dạy học tích cực và phương pháp dạy học thụ động người ta thường căn cứ vào 4 dấu hiệu đặc trưng, cơ bản sau:

 1. Dạy học thông qua các hoạt động của học sinh

Tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập:

 • Tổ chức và hướng dẫn HS tiến hành các hoạt động học tập: Chuyển đổi một cách linh hoạt các hoạt động trong lớp.
 • Đưa cards học âm và vần cho các em tự ráp chữ.
 • Chia nhóm trong lớp, mỗi nhóm gồm có 5-6 em, trong đó có 1 em hs giỏi. Đặt tên cho mỗi nhóm. Các em sẽ tự đặt câu và ghi vào giấy rồi thi đua từng nhóm.
 • Tập cho học sinh có sáng kiến mới: Giúp các em đặt câu hỏi và tự trả lời, rồi đưa ra nhiều tình huống khác nhau để các em tự trả lời.
 • Vận dụng sáng tạo kiến thức đă biết vào các tình huống học tập: học vần ăn thì các em tự tạo ra nhiều chữ cho vần ăn.
 • Không cung cấp các bài học một cách máy móc.
 • Không nên cung cấp những từ ngữ không ý nghĩa và ít dùng.
 • Không áp đặt kiến thức có sẵn.
 1. Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học
 • Giúp học sinh tự tìm kiếm câu chuyện với nhiều đề tài khác nhau.
 • Tìm kiếm sách truyện có trong thư viện. (Đọc cho bố mẹ nghe)
 • Dạy học sinh phương pháp tìm kiếm bài hát.(Đánh tên bài hát PDF)
 • Nếu em nào biết piano thì đưa bài hát có nốt nhạc, khuyến khích các em đánh đàn cho bố mẹ nghe bài hát vừa học ở lớp.
 1. Tăng cường học tập riêng phối hợp với học nhóm
 • Giáo viên tạo điều kiện cho HS nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn và thảo luận nhiều hơn”. Điều đó có nghĩa, mỗi HS vừa cố gắng tự lực một cách độc lập, vừa hợp tác chặt chẽ với nhau trong quá trình tiếp cận, phát hiện và tìm tòi kiến thức mới.
 • Lớp học trở thành môi trường giao tiếp thầy – trò và trò – trò nhằm vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá nhân, của nhóm trong giải quyết các nhiệm vụ học tập chung.
 • Giáo viên đưa ra những câu đối thoại để học sinh trả lời.
 • Học sinh từ tạo câu đối thoại qua việc học nhóm.
 1. Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò
 • Kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò.
 • Giáo viên đưa ra những câu hỏi để đánh giá tình hình tiếp thu của học sinh.
 • Học sinh tự chấm điểm cho bài của nhóm mình theo lời giải đáp án của giáo viên.
 • Cả lớp cùng tìm nguyên nhân và cách giải quyết lỗi sai.