Ban Điều Hành

15760768829_4388c76c71_m

HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN VŨ QUANG THIỆN


15327174063_c65a797fce_m

HIỆU PHÓ NỘI VỤ: CHÂU THỊ NGUYỆT


15948885445_1cb20ef7f9_q

HIỆU PHÓ NGOẠI VỤ: ĐOÀN BÍCH HUYỀN


15944855311_9b76cc52b0_m

TRƯỞNG BAN GIẢNG HUẤN: NGUYỄN THU VÂN


 

240_zps5394204ePHÓ BAN GIẢNG HUẤN: ĐINH THỊ MINH  HIỀN


15946132832_8a766f4271_m

BAN TU THƯ: NGUYỄN NGHĨA


15944848381_e6da666805_m

BAN VĂN NGHỆ: PHẠM HẠNH/ PHẠM HỒNG VƯƠNG 


15357276253_3899d7a8b1_mTHỦ QUỸ & THƯ KÝ: VŨ TÚ ĐÀO