Thông báo ĐẶC BIỆT

Thông báo ĐẶC BIỆT

Thông báo 

Với sự lây lan dịch bệnh Coronavirus khắp trên thế giới, và cách riêng tại tiểu bang Washington với 9 ca
tử vong vì bệnh này trong hai ngày qua, chúng ta cùng theo dõi và có những biện pháp ngăn ngừa tích
cực. Trước tình cảnh này chúng ta tiếp tục cầu nguyện, tin tưởng vào quyền năng của Chúa, và bình an
trong sức mạnh và quan phòng của Chúa.

Chương Trình học và sinh hoạt của Giáo Lý – Việt Ngữ – Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ tạm ngưng trong cuối tuần này. Sau mỗi tuần sẽ có lượng định lại tình hình, và sẽ học hoặc sinh hoạt lại khi có thông báo mới.

Trong thời gian dịch bệnh kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2020 tại nhà thờ giáo xứ không có thánh lễ ngày thường cũng như ngày Chúa Nhật. Trong báo Niềm Tin vẫn có ghi chương trình của các ngày lễ và các nghi thức phụng vụ trong Mùa Chay theo dự trù, để khi sinh hoạt trở lại bình thường thì sẽ cử hành các nghi lễ theo chương trình.

Xin thực hiện vệ sinh cá nhân với những đề nghị từ Trung Tâm Ngăn Ngừa Bệnh ( CDC) ở website:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention-treatment.html

trích từ thông báo của  Lm Gioakim Đào Xuân Thành