Cần Thiện Nguyện Viên

Trung Tâm Việt Ngữ Đắc Lộ cần thiện nguyện viên giúp đỡ trong các sinh hoạt văn hóa của trường với mục đích tiếp tục duy trì ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Nếu quý vị có thời gian và muốn đóng góp tài năng, sức lực của mình, xin liên lạc với trường để góp phần hoàn thành công tác xã hội đầy ý nghĩa này.

dia chi

Xin mời quí thiện nguyện viên liên lạc trước ngày 30 tháng 8 năm 2015

Cô Minh Hiền: annahien@hotmail.com

Phone: (206) 355-8696